۳۰ام خرداد ۱۳۹۷

قابلیت های تمدن اسلامی برای جهانی شدن

داعیه داران تمدنی جهان و سردمداران زّر و زور، همگی بر این عقیده اند که منافع شان جز با زیر پا گذاشتن ملّت ها و کشورهای دیگر محقق نمی شود؛ مدعیان مدیریت جامعه بین المللی این حجم از ثروت و منابع را چگونه به دست آورده اند؟

۳۰ام خرداد ۱۳۹۷

استکبارستیزی در ذات تمدن اسلامی است

تمام مکاتب فکری و بشری، دارای مبانی خاصِ خود هستند و این مبانی، در نظریات و تئوری های این مکاتب تأثیرگذار اند. بحث تمدن نوین و یا اصول تمدنی که مرتبط با مسائل اجتماعی و جامعه شناختی است، از این چارچوب جدا و مستثنی نیست.

۳۰ام خرداد ۱۳۹۷

بقاء تمدن مشروط به وجود اخلاق در رگ‌های آن است

رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا گفت: رمز بقاء یک تمدن و میوه دهی آن مشروط به وجود اخلاق در رگ‌های آن است.

۲۳ام خرداد ۱۳۹۷

هفت مقاله درباره تمدن در «راه ناهموار تمدن»

کتاب «راه ناهموار تمدن» با گزینش محمد ملاعباسی، هفت مقاله با موضوع تمدن از اساتید ایرانی و غیرایرانی را در خود جای داده است.

۲۳ام خرداد ۱۳۹۷

راه تمدن‌سازی عبور از اجتهاد متعارف و رسیدن به اجتهاد تمدنی است

مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور گفت: اجتهاد زمانی تمدنی می شود که از ساختن منظومه های حکمی به سمت نظامات برود، منظور از نظام سازی این است که از درون احکام فقهی به قواعد بنیادی برسیم.

۲۳ام خرداد ۱۳۹۷

فصلنامه «تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی» به گام بیست و هشتم رسید

شماره بیست و هشتم فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی» توسط دانشگاه معارف اسلامی به چاپ رسید.

Pages:«1234567...48»