۱۴ام اسفند ۱۳۹۵

اختتامیه دومین هفته علمی تمدن نوین اسلامی فردا برگزار می شود

اختتامیه دومین هفته علمی تمدن نوین اسلامی، دوشنبه نهم اسفندماه در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می شود.

۱۴ام اسفند ۱۳۹۵

پژوهشهای تمدن نوین اسلامی محدود به زمان خاصی نشود

رئیس کمیسیون مبانی نظری تمدن نوین اسلامی دومین هفته علمی تمدن نوین اسلامی گفت: همه تلاش های علمی برای رسیدن به هدف شکل گیری تمدن نوین اسلامی لازم است. هر چند تلاش ها در این زمینه کافی نیست اما در حد بضاعت علمی امروز جامعه ما، تلاش ها آغاز شده است.

۱۴ام اسفند ۱۳۹۵

ظرفیت‌های جمهوری اسلامی قابلیت تمدن‌سازی در جهان اسلام را دارد

رئیس موسسه فتوح اندیشه به تشریح الزامات مناسبات با جهان اسلام در تکوین تمدنی جمهوری اسلامی پرداخت و ظرفیت‌هایی که در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد که می‌تواند در شکل‌گیری تمدن اسلامی در کشورهای اسلامی کمک کند را قابل توجه دانست.

۱۴ام اسفند ۱۳۹۵

ضرورتهای تولید علم در تکوین تمدن جمهوری اسلامی ایران

یک عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم به تشریح الزامات تولید علم در تکوین تمدن جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت: تا موقعی که نتوانیم معادله کل متغیر را تغییر دهیم در تمدن‌سازی ناکارآمد هستیم.

۱۴ام اسفند ۱۳۹۵

الزامات شکل‌گیری دولت اسلامی در تکوین تمدنی جمهوری اسلامی

یک عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در هم‌اندیشی سیر تکوین تمدنی جمهوری اسلامی ایران به تشریح الزامات شکل‌گیری دولت اسلامی در تکوین تمدنی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت: قلمرو عقلانیت پایه محل چانه‌زنی روزمره نیست.

۱۴ام اسفند ۱۳۹۵

تمدن اسلامی مولود و بسط‌دهنده آزادی است/۱۴ویژگی تمدن اسلامی

رئیس مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسلامی صدرا در همایش ملی تمدن نوین اسلامی که در دانشگاه شاهد برگزار شد، بیان کرد: به نظر می رسد، یکی از کلیدی ترین مباحث در عرصه مطالعاتی تعیین نسبت و مناسبت آزادی و تمدن نوین اسلامی است.