۱۴ام اسفند ۱۳۹۵

مراسم افتتاحیه دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی برگزار شد

مراسم افتتاحیه دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی؛ چیستی، چرایی و چگونگی عصر چهارشنبه 4 اسفند ماه از ساعت 15 در سالن همایش های امام خمینی (ره) دانشگاه شاهد برگزار شد.

۱۴ام اسفند ۱۳۹۵

فرهنگ توحیدی است که می تواند تمدن اسلامی را شکل دهد

فرهنگ توحیدی است که می تواند تمدن اسلامی را شکل دهد. دیدگاه مقام معظم رهبری این است که تمدن نوین اسلامی بعد از تحقق جامعه اسلامی شکل می گیرد.

۱۴ام اسفند ۱۳۹۵

تمدن نوین اسلامی مقدمه حکومت مهدوی است

تمدن نوین اسلامی را مقدمه حکومت مهدوی می دانم. امکان شکل گیری تمدن نوین اسلامی براساس سنتهای الهی وجود دارد، تمدن نوین اسلامی حکومت مهدوی نیست، اما به دنیال پیگیری حکومت مهدوی هستیم.

۰۵ام اسفند ۱۳۹۵

تمدن اسلامی فضایی توحید‌بنیان، فرهنگ‌گرا و پیشرفت‌گرا است

رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: اگر تمدن غرب بر جنبه علمی و فن آوری تاکید دارد تاکید ما بر پیشرفت مادی و معنوی است. تمدن نوین اسلامی فضایی است توحیدبنیان، فرهنگ گرا و پیشرفت گرا.

۰۴ام اسفند ۱۳۹۵

تا زمانی که از فقه در همین حد بهره می‌گیریم وضع همین گونه می‌ماند

علیرضا پناهیان در نشست تبیین شاخص های دولت اسلامی در افق تمدن نوین اسلامی بیان کرد: علت اینکه دیر به دولت اسلامی رسیده ایم و یا به تعبیری هنوز نرسیده ایم از کمبود مضامین اخلاقی و کمبود افراد خوب نیست، از کمبود بصیرت هم نیست، مشکل این است که ساختارها را معقول نکرده ایم و ساختارهای غلطی را اضافه کرده ایم.

۰۴ام اسفند ۱۳۹۵

گفتمان نوین تمدنی از ابتکارات مقام معظم رهبری است

رئیس کمیسیون چیستی و ماهیت تمدن نوین اسلامی دومین هفته علمی تمدن نوین اسلامی گفت: در این کمیسیون سعی بر آن بوده و هست که با توجه به زندگی اجتماعی انسانها و تمدن­های مطرح امروزی، مقالاتی ارائه شود که به بررسی و تفاوت ماهیت تمدن نوین اسلامی با دیگر تمدن­ها بپردازد.