گام نهایی انقلاب اسلامی در ادبیات امام(ره)،تمدن اسلامی است

به گزارش هفته علمی تمدن نوین اسلامی به نقل از طلیعه؛ حجت الاسلام مهدی ابوطالبی عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) درباره ظرفیتهای انقلاب در تشکیل تمدن نوین اسلامی گفت: انقلاب اسلامی به عنوان حرکت اسلامی در یک کشور اسلامی رخ داد و شعار آن تشکیل حکومت و نظام اسلامی بود. بالطبع تشکیل حکومت و نظام سیاسی اسلامی می تواند مقدمه و زمینه ساز حرکت به سمت ساخت تمدن اسلامی باشد و از اولین لوازم رسیدن به تمدن داشتن نظام مبتنی بر ارزش و فرهنگ های حاکم بر تمدن است.

وی بیان داشت: اگر تمدن غربی بخواهد شکل بگیرد باید نظام سیاسی مبتنی بر تفکرات غربی شکل بگیرد تا بتواند گسترش پیدا کند و در غالب تمدن توسعه پیدا کند. از این جهت چون انقلاب اسلامی با عنوان جمهوری اسلامی تشکیل شد، به عنوان نظام سیاسی گام و پله ای در جهت تشکیل تمدن اسلامی بود. با وجود شعارهای انقلاب اسلامی و ادبیات و ایده هایی که امام خمینی (ره) برای انقلاب اسلامی داشتند، این انقلاب فقط تقابل با حکومت شاه به عنوان رژیم مستقر نبود بلکه علت شکل گیری انقلاب و مواجهات انقلاب و خطابه هایی که امام خمینی (ره) در جریان و قبل از انقلاب داشتند، وابستگی به نظام های قدرت غربی به آمریکا و حاکمیت فرهنگ سکولار و نظام های ضد ارزشی بود.

ابوطالبی افزود: انقلاب اسلامی علاوه بر درگیری با حکومت پهلوی، با نظام فرهنگی و ارزشی غالب در جهان به نام تمدن جدید غربی هم مواجهه بود که در دنیا گسترش و توسعه پیدا کرده بود. مواجهه انقلاب اسلامی فقط مواجهه انقلاب داخل یک کشور نیست بلکه مواجهه تمدنی است زیرا نقد و مواجهه امام با تمدن غربی بود و از این جهت انقلاب اسلامی نوعی مواجهه تمدنی محسوب می شود و ظرفیت مقابله با تمدن غرب را دارد.

شهید فتحی شقاقی از متفکران سنی فلسطینی بود که گفته بود: «ادبیات امام خمینی (ره)، ادبیات فرافرقه ای است و ما اهل سنت هم از امام و انقلاب اسلامی الگو می گیریم»

اندیشه های امام خمینی(ره) فرافرقه ای و فرا سرزمینی و فراملی بود

عضو هیات علمی موسسه امام خمینی(ره) با اشاره به اندیشه های امام خمینی در شکل گیری انقلاب اسلامی گفت: اندیشه های امام خمینی(ره) فرافرقه ای و فرا سرزمینی و فراملی بود. وقوع انقلاب اسلامی در ایران انقلابی ملی در سطح یک کشور بود اما در عین حال  فراتر از یک کشور محسوب می شود. یا فرافرقه ای بوده و مخاطب خود را دیگر ادیان قرار دهد. انقلاب می تواند مخاطبان خود را فقط دین داران به ادیان الهی قرار ندهد بلکه کل بشریت را مخاطب قرار دهد.

ابوطالبی اضافه کرد: ادبیات امام خمینی(ره) در انقلاب اسلامی در مواقعی حکومت را با ملت ایران در برابر هم قرار می دهد و عنوان می کند که منافع ملی ایرانیان تضعیف شده است اما در جایی دیگر به ارزش های شیعی اشاره می کند که تضعیف شده و در بعضی مواقع ادبیات امام خمینی(ره) به دین و غیردینی تقسیم می شود. در جایی دیگر هم امام خمینی(ره) دارای ادبیات مستضعفان در مقابل مستکبران است که این نوع ادبیات دارای نقش پررنگ تری است.

وی ادامه داد: ادبیات مستضعفان در برابر مستکبران شامل شیعیان، اهل سنت، مسیحیان و سایر ادیان و یا جوامع غیردینی دیگر با هر تفکر و دینی که تحت سلطه مستکبران قرار گرفته، می شود. این ادبیات توسط امام خمینی دائما بیان می شد و لذا انقلاب اسلامی هنگامی که پیروز می شود هم بر شیعیان دنیا اثر می گذارد و هم بر مسلمانان غیر شیعه. شهید فتحی شقاقی از متفکران سنی فلسطینی بود که گفته بود: «ادبیات امام خمینی (ره)، ادبیات فرافرقه ای است و ما اهل سنت هم از امام و انقلاب اسلامی الگو می گیریم». 

ابوطالبی ادامه داد: گزارش هایی به ما رسیده که بعضی از کشیشان مسیحی گفته اند بعد از انقلاب اسلامی توجه مسیحیان به دین و کلیسا بیشتر شده زیرا اساس دین در دنیا زنده شد. انقلاب اسلامی بر نهضت های ضدآمریکایی در بعضی کشورهای آمریکای لاتین هم اثر می گذارد. بنابراین خاصیت فرافرقه ای و فراملی و فرادینی بودن ادبیات و اندیشه های امام زمینه ساز شکل گیری تمدن است.

امام خمینی(ره) بارها در صحبت هایش تاکید کردند که ما به دنبال به اهتزار درآوردن پرچم لا اله الا لله در سراسر قله های دنیا هستیم

وی در ادامه گفت:  تمدن وقتی شکل می گیرد حوزه گسترده ای از فرهنگ ها و مذاهب را می تواند تحت پوشش قرار دهد. شاید برون مایه یک تمدن شیعی باشد اما تمدن اسلامی را تشکیل دهد که سایر مسلمانان و حتی غیرمسلمانان هم در ذیل آن بتوانند زندگی کنند. بنابراین ادبیات فرافرقه ای و فراملی امام خمینی (ره( زمینه ساز حرکت تمدنی بوده است.

ابوطالبی با اشاره به هدف غایی انقلاب اسلامی گفت: امام خمینی(ره) بارها در صحبت هایش تاکید کردند که ما به دنبال به اهتزار درآوردن پرچم لا اله الا لله در سراسر قله های دنیا هستیم. لا اله الا الله یعنی الهی شدن و خدایی شدن و این الهی شدن در وهله اول کسانی را تحت پوشش خود قرار می دهد که خدا را قبول دارند و همچنین می تواند کسانی را که خدا را هم قبول ندارند اما الوهیتی در دل خود دارند را در بربگیرد. تعبیر امام که پرچم لا اله الا الله را می خواهیم در دنیا به اهتزاز درآوریم یعنی می خواهیم دنیای واحد و یکپارچه الهی را بسازیم و این همان تمدن اسلامی است.

وی افزود: بعد از امام خمینی (ره) مقام معظم رهبری هم صریحا به این نکته تاکید کردند. البته امام در زمان حیات شان برای رسیدن امت واحده اسلامی بارها تاکید کردند اما رهبری به صراحت گام ها را در این رابطه تعیین کردند و فرمودند ما ابتدا انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندیم و بعد نظام اسلامی را تشکیل دادیم  و سپس باید به توسعه اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی برسیم. یعنی در ادبیات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری به صراحت گام های پنج گانه آینده انقلاب اسلامی به سوی تمدن اسلامی که زمینه ساز ظهور امام زمان (عج) است، حرکت می کند.

گام نهایی انقلاب اسلامی در ادبیات امام خمینی(ره) و رهبری رسیدن به تمدن اسلامی است

 عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) گفت: گام نهایی انقلاب اسلامی در ادبیات امام خمینی(ره) و رهبری رسیدن به تمدن اسلامی است تا هرگونه شرک و الحاد و ظلم و ستم را از دنیا ریشه کن کند و همه ملت و بشریت دنیا که به دنبال حق و حقیقت هستند را زیر یک پرچم قرار دهد.

رابطه ای که ایران توانسته با دنیای اسلام و مستضعفان دنیا برقرار کند، نشان می دهد که ایران توانسته ارتباط خوبی با ملت ها برقرار کند

ابوطالبی با اشاره به ظرفیت های انقلاب اسلامی که بالفعل درآمده است، گفت: تشکیل نظام سیاسی که گامی برای تشکیل تمدن است به صورت بالفعل درآمده اما ما برای رسیدن به تمدن نیازمند تشکیل و تاسیس و تئوری پردازی و الگوبرداری نظام های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی که برای ساخت تمدن لازم است، هستیم. ولی ما این مولفه ها را در قالب الگوهای قابل ارائه تدوین نکرده ایم و به مطالبه مقام معظم رهبری تحت عنوان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یا علوم انسانی اسلامی که تبیین کننده این الگوها است، دست نیافتیم و لذا در تکاپوی رسیدن به آن هستیم.

عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) افزود: اکنون تلاش هایی برای ارائه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و مباحثی درباره فقه نظام که در حال شکل گیری است، حرکتی رو به جلو برای رسیدن به این جریان محسوب می شود. درحالیکه قبل از انقلاب هیچ حرکت و اسمی از این جریان ها وجود نداشت. اکنون بخش هایی از حوزه و دانشگاه های ما برای تولید این الگوها برای تشکیل تمدن فعال شده اند. از سوی دیگر رابطه ای که ایران توانسته با دنیای اسلام و مستضعفان دنیا برقرار کند، نشان می دهد که ایران توانسته ارتباط خوبی با ملت ها برقرار کند.

انقلاب اسلامی ظرفیت های بین المللی در قالب ادبیات استضعاف و استکبار ایجاد کرد

ابوطالبی اضافه کرد: اکنون انقلاب اسلامی ظرفیت های بین المللی خوبی را در قالب مردم و ملت های مستضعف و ادبیات استضعاف و استکبار در دنیا ایجاد کرده و تفکر خود که صدور انقلاب بود را بین ملت ها به خوبی گسترش می دهد. این ظرفیت مناسبی است و اگر ما بتوانیم الگوهای مان را تدوین کنیم بالطبع از طریق این پتانسیل ها این الگوها را توزیع کنیم ضمن اینکه اکنون کشورهایی که به سمت نظام های اسلامی می روند مانند عراق و افغانستان و سوریه و مالزی از ما الگوهای اسلامی را مطالبه می کنند.  

ابوطالبی در پایان سخنانش گفت: اگر ما بتوانیم الگوها را تولید کنیم، ظرفیت های میدانی خوبی را فراهم کرده ایم که به محض تولید می توانیم ارائه دهیم. غرب تحولات فکری و انقلاب های سیاسی را پشت سر گذاشت و سپس نظام های سیاسی مبتنی بر تفکر مدرن شکل گرفت و تمدن جدید غربی ایجاد شد که به همه جای دنیا صادر شده است. ما اگر الگوهای پیشرفت خود را تولید کنیم ظرفیتهای لازم میدانی را در دنیا فراهم کرده ایم که از ما مطالبه می شوند ولی ما هنوز اقدام به تولید نکرده ایم. ما در قالب میدانی به خوبی پیش رفته ایم اما در زمینه الگوی نرم افزاری باید تلاش کنیم تا تولید کنیم.

انتهای پیام/