اعلام فراخوان سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی

سومین همایش ملی تمدن اسلامی که با همکاری جمعی از مراکز علمی پژوهشی و با محوریت دانشگاه شاهد برگزار می شود.

این همایش در اسفند ماه ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد که اکنون طی فراخوانی، محورهای نگارش مقالات اعلام شده است.

نظام موضوعات کمیسیونها که در جلسه شورای علمی تایید و در شورای سیاست گذاری مورد تصویب قرار گرفته است به شرح زیر اعلام می شود.

از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران محترم دعوت می شود تا در چارچوب نظام موضوعات زیر، مقالات علمی پژوهشی خود را به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

محورهای کمیسیون مباحث بنیادین در سومین همایش ملی «تمدن نوین اسلامی»

مفهوم و ماهیت تمدن نوین اسلامی

روش شناسی پژوهش در حوزه تمدن اسلامی

صورت بندی مناسبات دین و تمدن با نظر به تمدن نوین اسلامی

صورت بندی نظریه های علم دینی در نسبت با تمدن نوین اسلامی

مناسبات علوم اسلامی با علوم انسانی و طبیعی در نگرش تمدنی

امکان پذیری نظام سازی و نهادسازی بر اساس علوم و دانش های اسلامی

مبانی و شاخص های الگوی تمدنی جمهوری اسلامی در مقایسه با الگوهای رقیب

ابعاد تمدنی و هسته مرکزی تمدن نوین اسلامی

مبانی کلامی_فقهی سبک زندگی اسلامی در افق تمدنی

مبانی فلسفی_کلامی دولت اسلامی از منظر تمدنی

رویکرد تمدنی به بنیادهای نظری شکل گیری جامعه اسلامی

محورهای کمیسیون آینده پژوهی در سومین همایش ملی « تمدن نوین اسلامی»

مبانی معرفت شناختی آینده پژوهی تمدن نوین اسلامی(زمان ، فرجام ، آینده)

 روش شناسی آینده پژوهی تحقیق تمدن نوین اسلامی

مناسبات حکمت و وحی در آینده پژوهی با تمدن نوین اسلامی

 آینده پژوهی سبک زندگی در تمدن نوین اسلامی

 آینده پژوهی ومنطق تحقق تمدن نوین اسلامی

 روندهای تمدن نوین اسلامی

 پیشران های تمدن نوین اسلامی

 آرمان شهر تمدن نوین اسلامی

محور های کمیسیون اقتصاد  در سومین همایش ملی « تمدن نوین اسلامی»

 نقش اقتصاد مقاومتی در تحقق تمدن نوین اسلامی

 الگوهای مفهومی و نظریه های پایه نظام اقتصادی در تراز تمدن نوین اسلامی

 روش شناسی مطالعات اقتصادی با رویکرد تمدن نوین اسلامی

 نحوه ی مناسبات نظام های اقتصادی رقیب با نظام اقتصادی اسلام در افق تمدن نوین اسلامی

جایگاه سرمایه اجتماعی ، انسانی ، فکری و معنوی در تکوین ابعاد اقتصادی تمدن نوین اسلامی

 شاخص های پیشرفت اقتصادی در تراز تمدن نوین اسلامی

 عدالت اقتصادی و تمدن نوین اسلامی

 نقش و جایگاه اقتصاد دانش بنیان در بعد اقتصادی تمدن نوین اسلامی

 فقه الاقتصاد تمدن نوین اسلامی

 اسناد اقتصادی بالادستی و دستیابی به تمدن نوین اسلامی

محورهای کمیسیون طب و سلامت در سومین همایش ملی « تمدن نوین اسلامی»

 تاریخ طب در تمدن اسلام و ایران و ویژ گیهای طب تمدن ساز

 نظریه پردازی در نظامهای بهینه سلامت

 پویایی طب سنتی ایرانی اسلامی و جایگاه آن در تمدن نوین اسلامی

جایگاه اخلاق و معنویت در طب تمدن ساز

 عدالت در سلامت و تمدن نوین اسلامی

مرجعیت تمدن نوین اسلامی در طب و سلامت

 چالش های بنیادین نظام های سلامت و راههای حل آنها بر اساس فرهنگ اسلامی

محورها و موضوعات کمیسیون تعلیم و تربیت

 جایگاه تعلیم وتربیت در قرآن و سنت با رویکرد تمدنی

: کارکرد تربیتی اخلاق اسلامی درشکل گیری تمدن نوین اسلامی

نظریات تربیتی با رویکرد تمدنی

 رهیافت های تربیتی  با رویکرد تمدنی

نقش نهادها رسمی و غیر رسمی تربیتی  در تحقق تمدن نوین اسلامی

اسناد بالادستی در حوزه تعلیم و تربیت وتمدن نوین اسلامی

مدیریت، برنامه ریزی و مدل سازی تربیتی و تمدن نوین اسلامی

 لوازم واقتضائات مرجعیت تعلیم و تربیت اسلامی با رویکرد تمدنی

 چالش ها و آسیب های نظام تربیتی  با نظر به افق تمدن نوین اسلامی

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت همایش به نشانی neice.ir  مراجعه کنند.