انتصاب حجت الاسلام و المسلمین امراللهی به عنوان رئیس کمیسیون چیستی و ماهیت تمدن نوین اسلامی