حامیان برگزاری

 1. مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا
 2. موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
 3. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 4. خبرگزرای فارس
 5. شبکه چهارم سیما
 6. معاونت آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی
 7. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 8. بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
 9. دانشگاه عالی دفاع ملی
 10. معاونت پژوهش و آموزش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 11. دانشگاه شاهد
 12. دانشگاه شیراز
 13. موسسه آینده روشن
 14. پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 15. دانشگاه علامه طباطبایی (ره)