شورای علمی

 1. حجت الاسلام و المسلمین دکتر سقای بی ریا
 2. حجت الاسلام دکتر ذبیح الله نعیمیان
 3. حجت الاسلام دکتراحمد حسین شریفی
 4. حجت الاسلام دکترحیدرزاده
 5. حجت الاسلام دکترشاکرین
 6. حجت الاسلام دکترفعالی
 7. حجت الاسلام دکترمجتبی مصباح
 8. حجت الاسلام دکترمحسن الویری
 9. حجت الاسلام دکترمهدی ابوطالبی
 10. حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی ذوعلم
 11. جناب آقای دکتر حبیب الله بابائی
 12. جناب آقای دکتر سیدکاظم رجائی
 13. جناب آقای دکتر شمس دولت آبادی
 14. جناب آقای دکتر عادل پیغامی
 15. جناب آقای دکتر فرزاد جهان بین
 16. جناب آقای دکتر محمد رحیم عیوضی
 17. جناب آقای دکتر موسی نجفی
 18. جناب آقای دکتر یعقوب توکلی
 19. جناب آقای دکتر جلالی
 20. جناب آقای دکتر عصاریان نژاد
 21. سرکار خانم دکتر جمیله علم الهدی