شورای علمی

۱- حجت الاسلام و المسلمین دکتر سقای بی ریا

۲- حجت الاسلام دکتر ذبیح الله نعیمیان

۳- حجت الاسلام دکتراحمد حسین شریفی

۴- حجت الاسلام دکترحیدرزاده

۵- حجت الاسلام دکترشاکرین

۶- حجت الاسلام دکترفعالی

۷- حجت الاسلام دکترمجتبی مصباح

۸- حجت الاسلام دکترمحسن الویری

۹- حجت الاسلام دکترمهدی ابوطالبی

۱۰- حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی ذوعلم

۱۱- جناب آقای دکتر حبیب الله بابائی

۱۲- جناب آقای دکتر سیدکاظم رجائی

۱۳- جناب آقای دکتر شمس دولت آبادی

۱۴- جناب آقای دکتر عادل پیغامی

۱۵- جناب آقای دکتر فرزاد جهان بین

۱۶- جناب آقای دکتر محمد رحیم عیوضی

۱۷- جناب آقای دکتر موسی نجفی

۱۸- جناب آقای دکتر یعقوب توکلی

۱۹- جناب آقای دکتر جلالی

۲۰- جناب آقای دکتر عصاریان نژاد

۲۱- سرکار خانم دکتر جمیله علم الهدی