شورای علمی

۱- حجت الاسلام و المسلمین دکتر سقای بی ریا

۲- حجت الاسلام و المسلمین  دکتر حبیب الله بابایی

۳- حجت الاسلام و المسلمین دکترمحسن الویری

۴- حجت الاسلام و المسلمین دکترمهدی ابوطالبی

۵- حجت الاسلام و المسلمین دکتر یوسفی

۶- حجت الاسلام و المسلمین عادل

۷- حجت الاسلام و المسلمین دکتر عرفان

۸- جناب آقای دکتر محمد حسنی

۹- جناب آقای دکتر طاهر حبیب زاده

۱۰- جناب آقای دکتر عبدالحسین کلانتری

۱۱- جناب آقای دکتر حاکم قاسمی

۱۲- جناب آقای دکتر فرزاد جهان بین