اعلام رمز آتش به اختیار برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی

به گزارش دبیرخانه هفته علمی تمدن نوین اسلامی، کامیار ثقفی رئیس دانشگاه شاهد و رئیس شورای سیاست گذاری همایش تمدن نوین اسلامی در اختتامیه سومین هفته علمی تمدن نوین اسلامی و افتتاحیه سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی گفت: ترجمان تمدن غربی ما را به هدف مان نمی رساند.

وی افزود: آنچه که ما از تمدن نوین اسلامی برداشت می کنیم فضایی است که تعبیر حیات طیبه با مختصات و ویژگی های محقق شده در آن وجود دارد. باید محققان بر این موضوع تاکید کنند که در حوزه فقه در سده های گذشته کارهای زیادی در حوزه های مختلف انجام شده است و در تمدن سازی هم اخلاق اسلامی و عقل اسلامی وجود دارد اما به آنها کمتر پرداخته شده است که باید در موضوع تمدن محور قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تحقق تمدن نوین اسلامی شاید در آینده خیلی نزدیک شکل نگیرد، گفت: ما باید به وظایف خود آشنا باشیم که یکی از آنها ایجاد دولت اسلامی است. ما اکنون در مرحله دولت اسلامی هستیم و بعد از گذشت سالها هنوز نمی توانیم بگوئیم دولت اسلامی تشکیل شده است. نظام اسلامی ما در سال ۵۸ با رأی به جمهوری اسلامی شکل گرفت و هندسه عمومی در قالب نظام اسلامی در مقابل نظام شاهنشاهی اتفاق افتاد.

وی در تعریف دولت اسلامی گفت: دولت اسلامی به معنی حاکمیت اعتقادات اسلامی و کارگزاران حکومت و اسلامی شدن کارگزاران و تشکیل نهادها و دستگاه های اسلامی است.

آنچه که ما از تمدن نوین اسلامی برداشت می کنیم فضایی است که تعبیر حیات طیبه با مختصات و ویژگی های محقق شده در آن وجود دارد

وی اضافه کرد: سالهای زیادی گذشته و هنوز نتوانستیم مدلی برای تحقق دولت اسلامی باشیم و اینها بخشی به دلیل وجود موانع داخلی و خارجی است. مانع خارجی شامل استکبار جهانی و مانع داخلی خواص ضعیف الایمان هستند. عامل کلیدی ضعف ساخت درونی حاکمیت انقلاب اسلامی است و به همین علت مقام معظم رهبری بر ساخت استحکام درونی به عنوان یکی از کلیدواژه ها تاکید کردند تا بر این ضعف و کاستی بتوانیم غلبه کنیم.

ثقفی اظهار کرد: تاخیر زیاد در تحقق مرحله دولت اسلامی منجر به احساس نیاز در تغییر ساخت و ساز آن شده است که برای غلبه بر این مانع ، رمز آتش به اختیار از سوی رهبر انقلاب اعلام شد. آتش به اختیار به معنای امید بستن به نسل دیگر است تا بتوان ازموانع داخلی عبور کرد.

وی افزود: مقام معظم رهبری سال گذشته در جمع جوانان ونخبگان به ۹ شاخص در تحقق تمدن نوین اسلامی اشاره کردند که عبارتند از: شجاعت، سواد، تدین، ابتکار، پیشگامی، خودباوری، غیرت، داشتن انگیزه برای حرکت و داشتن توان جسمی و حرکتی.

وی در پایان سخنانش گفت: محققان و اندیشمندان باید تحقق تمدن نوین اسلامی را به عنوان ماموریت جدی خود در تحقیقات مدنظر قرار دهند و ازخداوند می خوایم نسل حاضر را متصف به این ویژگی ها کند و جوانان به رسالت خود واقف باشند.

انتهای پیام/