میزبانی دانشگاه شیراز از دو کرسی تمدن اسلامی

به گزارش روابط عمومی هفته علمی تمدن نوین اسلامی؛ کرسی ترویجی «بازتعریف مفاهیم تمدن اسلامی» در دانشگاه شیراز با ارائه دکتر شکرالله خاکرند، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و نقد دکتر معصومه دهقان، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، دوشنبه، هفتم اسفندماه از ساعت ۱۰-۸ برگزار می شود.

 همچنین کرسی ترویجی «تأثیر جغرافیای فرهنگی حوزه‌های تمدنی برمولفه‌های تمدن اسلامی» در دانشگاه شیراز با سخنرانی دکتر معصومه دهقان و نقد دکتر شکرالله خاکرند، هفتم اسفندماه از ساعت ۱۲-۱۰ برگزار می شود.

به شرکت کنندگان در این کرسی ها به میزبانی دانشکده الهیات دانشگاه شیراز، گواهی حضور داده می شود.

پایان پیام