ارسال مقاله

 

پژوهشگر محترم

لطفا مقاله علمی پژوهشی خود را بصورت  word  و بر اساس دستورالعمل ذیل تا پایان دی ماه 1398به پست الکترونیکی هفته علمی به نشانی tamadon@sccsr.ac.ir ارسال نمایید.

جهت اطمینان؛ در صورت دریافت ایمیل توسط دبیرخانه بصورت اتوماتیک به شما تایید ایمیل داده خواهد شد.

با تشکر

 

دستورالعمل فنی، محتوایی و روشی تدوین مقاله

شرایط چکیده مقاله:

نحوه ارائه: ارسال فایل چکیده مقاله (بصورت word و Pdf).

محتوا:

 • تبیین فشرده‌ی: هدف، پرسش اصلی، چارچوب تئوریک، روش‌شناسی و سرفصل‌های عمده

 • کلیدواژه‌ها

دانلود الگوی چکیده مقالات فارسی

شرایط مقاله کامل:

ویژگیهای شکلی:

 • * مقاله در محیط ۲۰۰۳ word یا بالاتـر و با استفـاده از قلـم (فـونت)B lotus با اندازه ۱۴ ارائه شود.

 • * حجم مقاله باید حداقل ۱۰ و حداکثر ۳۰ صفحۀ ۳۰۰ کلمه ای باشد.

 • *رعایت دستور زبان فارسی و شیوه نگارش، مطابق با شیوه نامه مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ضروری است.

 • * فصل بندی مناسب بر اساس ساختار منطقی مقاله الزامی است.

 • * سلیس و روان بودن نوشتار از اهمیت فراوانی برخوردار است.

 • * اهتمام به استفاده از واژه های فارسی به جای واژه های بیگانه و ترجمه واژه‎های بیگانه در پانوشت ضروری است.

 • * متمایز بودن نقل قول ها، با استفاده از تغییر اندازه قلم و تورفتگی متن الزامی است.

 • * حرکت گذاری صحیح آیات و روایات توصیه می‌شود.

 • * استفاده از ترجمه قرآن آیت الله مکارم شیرازی توصیه می‌شود.

 • * به کارگیری صورت صحیح اشعار، ضرب المثل ها و … ضروری است.

 • * جدا نوشتن علامت جمع «ها» از کلمات الزامی است. مانند:

 • کتاب ‌ها _______ کتاب ها

 • * ارجاعات به صورت درون متنی داده شود (نام خانوادگی، سال انتشار: شماره  صفحه) مثال: (حسینی، ۱۳۸۹: ص۲۵) و توضیحات تکمیلی به صورت پی‌نوشت آورده شود. از پانوشت برای توضیحات کوتاه و ضروری، ذکر اسامی لاتین و … استفاده شود.

 • * کتاب‌نامه به صورت زیر آورده شود:

  کتاب: (نام خانوادگی، نام یا حرف اول نام. سال انتشار. عنوان کتاب. محل انتشار. نام مؤسسه‌ انتشاراتی. نوبت چاپ) مثال: (مطهرى، مرتضی. ۱۳۷۶٫ انسان کامل. تهران. صدرا. چاپ شانزدهم).

 • * مقاله: در فهرست منابع: (نام خانوادگی، نام و یا حرف اول نام. سال انتشار. «عنوان مقاله». نام مجله. دوره یا شماره مجله) مثال: (تنهایی، انیس. ۱۳۸۷٫ «هویت جویی ایرانی ـ اسلامی در نسخه‌های مصور شاهنامه فردوسی دوران ایلخانی تا اواسط صفویه». دو فصلنامه مطالعات هنر اسلامی. شماره ۹).

 • * منابع اینترنتی: (نام خانوادگی نویسنده، نام و یا حرف اول نام. «عنوان مقاله». تاریخ دریافت مطلب. آدرس پایگاه الکترونیکی).

  تصاویر، جداول‌ و نمودارها به صورت آماده برای چاپ ارائه شوند.

 • حجم چکیده: حداقل ۲۰۰ و حداکثر ۳۵۰ کلمه

 • حجم مقاله: حداقل ۱۰ و حداکثر ۳۰ صفحه ۳۰۰ کلمه‌ای. (مدیریت حجم مقاله از اهمیت بالایی برخوردار است)

 

ویژگیهای محتوایی:

 • تناسب حداکثری موضوع یا مسأله با محورهای موضوعی.

 • تحدید دقیق موضوع و تبیین هدف و پرسش‌های تحقیق.

 • طرح مسأله قوی و ارائه تعریف علمی از مفاهیم و اصطلاحات.

 • تحلیل درست آراء و اندیشه‌ها و نقد روشمند آن‌ها.

 • انسجام منطقی و سازماندهی مناسب مقاله.

 • تناسب روش با هدف و کاربرد صحیح آن در مقاله.

 • توجه به نوآوری و خلاقیت در پاسخ به پرسش‌های مقاله.

 • مستندسازی و دقت در ذکر منابع و مآخذ معتبر و دست اول .

 • شیوایی و رسایی ادبیات مقاله .

 دانلود الگوی مقالات فارسی (فایل ورد)