شورای علمی

1- حجت الاسلام و المسلمین دکتر سقای بی ریا

2- حجت الاسلام و المسلمین  دکتر حبیب الله بابایی

3- حجت الاسلام و المسلمین دکترمحسن الویری

4- حجت الاسلام و المسلمین دکترمهدی ابوطالبی

5- حجت الاسلام و المسلمین دکتر یوسفی

6- حجت الاسلام و المسلمین عادل

7- حجت الاسلام و المسلمین دکتر عرفان

8- جناب آقای دکتر محمد حسنی

9- جناب آقای دکتر طاهر حبیب زاده

10- جناب آقای دکتر عبدالحسین کلانتری

11- جناب آقای دکتر حاکم قاسمی

12- جناب آقای دکتر فرزاد جهان بین