حامیان برگزاری

 1. مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا

 2. موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

 3. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 4. خبرگزرای فارس

 5. شبکه چهارم سیما

 6. معاونت آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی

 7. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 8. بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

 9. دانشگاه عالی دفاع ملی

 10. معاونت پژوهش و آموزش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

 11. دانشگاه شاهد

 12. دانشگاه شیراز

 13. موسسه آینده روشن

 14. پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 15. دانشگاه علامه طباطبایی (ره)