نشست خبری چهارمین هفته تمدن نوین اسلامی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز صدرا، نشست خبری چهارمین هفته علمی تمدن نوین اسلامی با حضور حجت الاسلام مهدی ابوطالبی رییس دبیرخانه هفته علمی و فرزاد جهان بین مدیر چهارمین هفته علمی تمدن نوین اسلامی و اصحاب محترم رسانه در مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا برگزار شد.

ابوطالبی در ابتدای این نشست با اشاره به تمدن نوین اسلامی که پنجمین مرحله از مراحل نهضت امام خمینی(ره) است که توسط مقام معظم رهبری تبیین شده، گفت: مراجعه به اندیشه های امام خمینی(ره) نشان می دهد که گام نهایی نهضت ایشان، تحقق تمدن نوین اسلامی است تا بتواند زمینه ظهور امام زمان(عج) را فراهم کند.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی همان طور که اندیشمندان غربی و غیر ایرانی و سیاستمداران مختلف به آن اشاره داشتند، محدود به تغییر نظام سیاسی در ایران نمی شود اما گام اول آن حرکت بزرگی بود که در قالب نهضت امام شروع شد. انقلاب اسلامی دارای ماهیت فکری و تمدنی است که چالشی برای تمدن غربی ایجاد کرده است.

انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) نگاه نقادانه به تمدن و تفکر غرب داشت چراکه  نظام حاکم، وابسته به نظام کاپیتالیستی غرب بود و شاه هم به این مساله اذعان داشت که ما به دنبال رسیدن به دروازه های جدید هستیم

ابوطالبی تمدن جدید غرب را بر مبنای اومانیسم و سکولاریسم دانست و گفت: بعد از رنسانس، فضای سیاسی و اجتماعی غرب به سوی اومانیسم رفت. ریشه تفکر این چنینی، انقلاب های سیاسی و اجتماعی در غرب را تحت تاثیر قرار داد که محصول آن تمدن جدید غرب بود.

وی اظهار کرد: این تمدن فراگیر است و توانسته در نقاط مختلف دنیا بسط پیدا کند. ما در قرن بیستم شاهد گسترش و تمدن جدید غرب در دنیا بودیم. این در حالی بود که انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) نگاه نقادانه به تمدن و تفکر غرب داشت چراکه  نظام حاکم، وابسته به نظام کاپیتالیستی غرب بود و شاه هم به این مساله اذعان داشت که ما به دنبال رسیدن به دروازه های جدید هستیم اما حرکت امام خمینی(ره) در نفی این اقدامات بود.

رییس دبیرخانه چهارمین هفته علمی تمدن نوین اسلامی تصریح کرد: تفکر سکولار غرب در ایران و کشورهای مختلف دنبال می شد و امام خمینی(ره) به جای نگاه سکولاریستی، تفکر اسلامی و دینی و الهی را مطرح کردند. امام نگاه غرب به سیاست را شیطانی و حیوانی و نگاه ما را انسانی و اسلامی می دانستند. بر این اساس نظام های برآمده از این نظام سیاسی، دینی است.

ابوطالبی با بیان اینکه امام خمینی(ره) به دنبال تحقق احکام اسلامی در جامعه بشری بودند و راه آن را تشکیل حکومت می دانستند، گفت: چنین حکومتی برای بسط یافتن باید قالب تمدنی به خود بگیرد و نقطه شروع آن در ایران بود. در گام اول انقلاب اسلامی به وقوع پیوست و سپس نظام سیاسی جدید با طرح جمهور ی اسلامی که بی سابقه بود، ایجاد شد. در گام بعد نیاز به تشکیل دولت اسلامی که نتیجه آن ایجاد جامعه اسلامی است که در آن فقر و فساد و تبعیض نباشد. در مرحله نهایی تحقق تمدن نوین اسلامی است که بتواند در قالب نظام های دیگر در جوامع دیگر بسط پیدا کند.

نوین و جدید بودن این تمدن نسبت به تمدن اسلامی گذشته است

وی ادامه داد: ما اکنون در مرحله تحقق دولت اسلامی هستیم که بخش هایی از آن ناقص است و باید در این مرحله با نگاه تمدنی و رویکرد تمدنی با افق بلند برنامه ریزی کنیم. مقام معظم رهبری این نگاه تمدنی را تعبیر به تمدن نوین اسلامی کردند. تمدن نوین اسلامی در ادبیات رهبری مجموعه ای از نظام های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی است که بستر شکوفایی و به فعلیت رساندن استعدادهای بشری با رویکرد اسلامی را فراهم می کند.

ابوطالبی اضافه کرد: نوین بودن تمدن نوین اسلامی به دو نکته اشاره دارد: اول: نوین و جدید بودن این تمدن نسبت به تمدن اسلامی گذشته است. ما در قرن ۴ و ۵ هجری دارای تمدن اسلامی بودیم اما الزاما آن تمدن پیاده نمی شود بلکه تمدن جدید اسلامی متناسب با شرایط امروز محقق می شود.

وی اظهار کرد: دوم: جدید بودن تمدن نوین اسلامی نسبت به تمدن غربی. این تمدن مبتنی بر مبانی اسلامی خواهد بود و حتی از تجربه غربی در صورت قابل استفاده بودن، بهره می گیرد. این نکته ای است که امام خمینی(ره) تحت عنوان صدور انقلاب اسلامی از آن یاد کردند.

وی با بیان اینکه تحقق تمدن نوین اسلامی اقتضائات مختص به خود را دارد، گفت: مباحث نظری و عینی وجود دارد که در هفته علمی تمدن نوین اسلامی سعی شده بر آنها کار علمی صورت بگیرد.

ابوطالبی با اشاره به عملکرد دوره های گذشته هفته علمی تمدن نوین اسلامی گفت: در سال اول نقشه راه و نظام نامه جامع موضوعات شکل گرفت و در چند محور کلی از جمله مبانی نظری تمدن نوین اسلامی، چیستی و ماهیت تمدن نوین اسلامی، سیر تکوین تمدن نوین اسلامی، ظرفیت تمدن سازی، مطالعات تطبیقی اندیشه تمدنی و آینده پژوهی تمدن نوین اسلامی تعیین شد.

وی افزود: برای بهره بردن از ظرفیت علمی کشور این موضوعات به مراکز علمی سپرده شد تا محققان آن مراکز این حوزه موضوعی را پوشش دهند. مراکز مختلف در سه دوره گذشته مقالاتی را تولید کردند و بر اساس آن موضوعات، کرسی های مختلف تشکیل شد و محصول آن هم در دو مجموعه پنج جلدی شامل مقالات برتر هفته علمی اول و دوم منتشر شد.

ابوطالبی بیان کرد: سومین هفته علمی با تاکید بر نقد ارزیابی اندیشه های مختلف و نقد مباحثی که در دو دوره قبل مطرح شده بود، برگزار شد. در چهارمین هفته علمی به تولید علم و مقاله پرداخته شد اما ویژگی این دوره محدودتر و عینی شدن مباحث و تمرکز بر ظرفیت های علمی و فرهنگی و سیاسی جهان اسلام برای تحقق تمدن نوین اسلامی است.

وی در پایان سخنانش گفت: امسال هر مرکز فراخوان مقاله داده است. مقالات پذیرفته شده رتبه بندی شدند و ۵۰ مقاله برتر از مجموعه مقالات برتر منتشر می شوند.

در ادامه این نشست فرزاد جهان بین مدیر چهارمین هفته علمی تمدن نوین اسلامی  با اشاره به مراکزی که در برگزاری این هفته علمی مشارکت دارند، گفت: در حدود ۱۸ دانشگاه و مرکز آموزشی و پژوهشی عالی با محوریت مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا در برگزاری هفته علمی مشارکت دارند.

وی تصریح کرد: اقداماتی که در زمینه تمدن نوین اسلامی صورت می گیرد بسیار فراتر از برگزاری هفته علمی است. اکنون گروه های آموزشی، قطب های علمی و فصلنامه ها با موضوع تمدن نوین اسلامی شکل گرفته است.

جهان بین با اشاره به زمان برگزاری چهارمین هفته علمی تمدن نوین اسلامی گفت: این هفته علمی از اول اسفند شروع و تا ۸ اسفندماه ادامه دارد. افتتاحیه اول اسفندماه در دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت و اختتامیه در مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی است.

وی با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با تمدن پژوهان گفت: ایشان تاکید داشتند تا در مباحث نظری غرق نشویم و برگزاری این مباحث به سالی یکبار محدود نشود و ماهیانه در جمع های علمی جلسات نقد و بررسی برگزار شود. لذا با توجه به رهنمودهای ایشان در مراسم اختتامیه جمعی از محققان، نقشه راهی برای ادامه مسیر ارائه می دهند.

وی در پایان سخنانش گفت: طی یک هفته، ۹ نشست در شهرهای قم، قزوین، مشهد و تهران برگزار می شود. برگزاری هفته علمی ایده جدیدی است که در قالب آن مراکز علمی همایش های یک روزه برگزار می کنند.

انتهای پیام/