از سال آینده برنامه های هفته عملی تمدن گسترش می یابد

اختتامیه چهارمین هفته علمی تمدن نوین اسلامی با حضور جمعی از محققان و صاحب نظران برجسته عرصه تمدن نوین اسلامی وهمچنین شماری از مدیران پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی عصر روز چهارشنبه 8 /97/12در محل مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا برگزار شد.

در این مراسم ضمن ارائه گزارش از چهارمین هفته علمی تمدن نوین اسلامی، درباره چگونگی بسط و تعمیق مباحث تمدن نوین اسلامی تبادل نظر گردید. بر این اساس مقرر گردید در سال 98 ضمن هماهنگی بیشتر میان بیست مرکز علمی همکار در هفته علمی تمدن نوین اسلامی، کمیسیون های جدید در علوم و فناوری های گوناگون تأسیس و کم کمیسیون های تخصصی مزبور در طول سال ضمن برگزاری نشست های تخصصی و کرسی های نظریه پردازی گام های بلندتری را در این زمینه بردارند.