پیش نشست آینده نگری، فرهنگ و تمدن اسلامی برگزار می گردد

neshast

“نشست تخصصی  آینده پژوهی  با عنوان “آینده نگری؛ فرهنگ و تمدن اسلامی” با سخنرانی آقای دکتر عبدالرحیم گواهی دبیر محترم شورای آینده نگری فرهنگستان علوم و ریاست محترم انجمن آینده نگری ایران، روز دوشنبه 9/9/1394ساعت 10-12 در سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه دانشگاه بین المللی  امام خمینی(ره)  برگزار میشود.

poster