کرسی ترویجی با عنوان « عصبیت رسانه ای ؛ گذر از رسانه دولت محور به رسانه تمدنی» برگزار شد

به گزارش دبیرخانه هفته علمی تمدن نوین اسلامی؛ به مناسبت سومین هفته علمی تمدن نوین اسلامی کرسی ترویجی با عنوان « عصبیت رسانه ای ؛ گذر از رسانه دولت محور به رسانه تمدنی»  در پژوهشکده آینده پژوهی برگزار شد. در این کرسی بر مهمترین کارکرد رسانه تمدنی در ایجاد همبستگی در یک حوزه تمدنی به شکل گسترده و وسیع تاکید شد. 

دکترمحمد بابایی عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در این نشست به ارائه دیدگاه  و ایده خود تحت نام «عصیبت رسانه ای» پرداخت و ابعاد آن را تبیین کرد دکتر بابایی با بهره گرفتن از نظریه عصیبت ابن خلدون ایده عصبیت رسانه را مطرح کرد و گفت :عصبیتی که ابن خلدون مطرح کرده است عاملی است که موجب پیوند و همبستگی بین اجتماعات انسانی در گستره ای وسیع و در یک حوزه تمدنی می گردد و از این جهت اراده ی جمعی برای شکل دادن یک تمدن را ایجاد می کند.

وی بیان داشت: امروز نقش رسانه ها به گونه است که آنها می توانند در جهت ایجاد عصبیت برای ایجاد تمدن نوین موثر باشند . از این جهت لازم است از رسانه دولت محور گذر و انتقال به رسانه تمدنی صورت گیرد. وی افزود: رسانه تمدنی می تواند در حوزه ای فراتر از سطح ملی در یک گستره ی وسیع تمدنی  با اشتراک ذهنی و دیدگاه مشترک درباره تمدن نوین اسلامی ایجاد کند و با  ایجاد تحول بین الاذهانی همزیستی و یکپارچگی اجتماعی بوجود آورد و مردم یک حوزه تمدن را به سمت شکل دادن تمدن نوین سوق دهد و تاکید کرد رسانه تمدنی هم از نظر تشکیلات و سازماندهی و عملکرد و هم از نظر اهداف و جهت گیری نگاه تمدنی دارد و حوزه تمدنی را تحت پوشش قرار می دهد.

گفتنی است درنشست کرسی ترویجی عصیبت رسانه ای آقایان دکتر حاکم قاسمی دانشیاردانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و دکتر بهنام سرخیل استادیاردانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) به نقد و ارزیابی علمی ایده عصبیت رسانه ای پرداختند و سوالات خود را درباره امکان پذیری شکل گیری رسانه تمدنی مطرح کردند. دکترسرخیل تاکید بر نقش رسانه ها درعصر کنونی رشد و بالندگی هر تمدن را به ارائه رسانه ای آن مربوط دانست و با تمرکز بر نسبت دین در رسانه تمدنی گفت: با توجه به بعد هنجاری نظریه عصبیت توجه به نقش هنجار ساز دین در شکل گیری رسانه تمدنی و عصبیت رسانه ای ضروری است . دکتر سرخیل گفت عمدتا ازعصبیت برداشت منفی وجود دارد حال آنکه آنچه در نظریه ابن خلدون مطرح شده برداشت مثبت از عصبیت است و اگر ایده عصبیت رسانه ی بخواهد جا بیفتد و موفق شود باید بتواند بعد مثبت عصبیت را منعکس کند.

دکترحاکم قاسمی نیز به امکان پذیری شکل گیری رسانه تمدنی در عصری که همچنان نظام وستفالیایی و ترتبیات دولت ملت غالب و مسلط است اشاره کرد و محدودیت های آن  را بر شمرد . وی با اشاره به ویژگی رسانه های جدید و شکل گیری سازمان ها  و گروه های مدنی و غیر دولتی و همین طور گروه ها و شبکه های مجازی آنها را فرصتی برای ایجاد رسانه تمدنی و تلاش برای پیش برد فرایند تمدن نوین اسلامی دانست . دکتر قاسمی تاکید کرد رسانه های سنتی و موجود اگر بخواهند ویژگی تمدنی پیدا کنند و تمدن ساز شوند باید با درک شرایط و تحولات جدید خود را با آن منطبق و سازگار سازند و از فرصت های به وجود آمده در یک گستره وسیع تمدنی ایفای نقش کنند.

انتهای پیام/.