کرسی ترویجی بررسی «نقش امامان معصوم(ع) در فرهنگ و تمدن اسلامی» برگزار شد

 به گزارش ستاد خبری هفته علمی تمدن نوین اسلامی کرسی ترویجی تاریخی و فرا تاریخی «نقش امامان معصوم(ع) در فرهنگ و تمدن اسلامی» با حضور پرشور اساتید، طلاب و دانشجویان قمی در دانشگاه معارف اسلامی با  همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه معارف اسلامی،برگزار شد.این کرسی علمی با ارائه سیدضیاء الدین میرمحمدی، استادیار دانشگاه معارف اسلامی و با نقد محمدحسین دانش کیا، استادیار دانشگاه معارف اسلامی همراه است.

همچنین دبیری علمی این کرسی ترویجی را حجت الاسلام امیر محسن عرفان به عهده دارد.

پایان پیا