درس گفتار تمدن نوین اسلامی منتشر شد

کتاب «درس گفتار تمدن نوین اسلامی» متن پیاده شده و ویراسته اولین دوره تربیت مدرس تمدن نوین اسلامی با تدریس دکتر فرزاد جهان‌بین است که به تازگی منتشر شده است.
کتاب درس گفتار تمدن نوین اسلامی تألیف فرزاد جهان‌بین، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد و دبیر علمی همایش ملی تمدن نوین اسلامی در ۱۶۸ صفحه و شمارگان هزار نسخه و در قطع وزیری، توسط انتشارات آفتاب توسعه و به سفارش و به همت سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور منتشر شد. این کتاب متن پیاده شده و ویراسته اولین دوره تربیت مدرس تمدن نوین اسلامی است که در تیر و مرداد ۱۳۹۸ ویژه اساتید بسیجی دانشگاه‌های تهران به همت سازمان بسیج اساتید توسط دکتر فرزاد جهان‌بین ارائه شد.
کتاب درس گفتار تمدن نوین اسلامی در هشت فصل و دو ضمیمه سازمان یافته است. معناشناسی تمدن و فرهنگ، تمدن اسلامی، تمدن نوین اسلامی، مناسبات فرهنگ و تمدن، تحلیل وصف نوین، تبیین تفصیلی مراحل پنج‌گانه تحقق تمدن نوین اسلامی، تمدن اسلامی، پروسه یا پروژه، مقایسه چهار کشور مدعی تمدن‌سازی در جهان اسلام و مقایسه ایران و امریکا بر اساس مؤلفه‌های تمدنی از جمله بخش‌های این کتاب است. در این کتاب تلاش شده است تبیین جامع و دقیقی از تمدن نوین اسلامی ارائه و به مهم‌ترین مسائل در این زمینه پرداخته شود.
این کتاب حاصل سال‌ها تلاش علمی و تأملات مؤلف در حوزه تمدن نوین اسلامی است و به محضر رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی تقدیم شده است.