مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی منتشر شد

به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه، به همت دبیرخانه دائمی همایش ملی تمدن نوین اسلامی دانشگاه شاهد، فایل الکترونیکی مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی​ منتشر شد.

بر این اساس، تا کنون هشت جلد مجموعه مقالات با موضوع تمدن نوین اسلامی منتشر شده و در اختیار علاقه مندان این حوزه قرار گرفته است.

محققان محترم می توانند فایل الکترونیکی دو جلد مجموعه مقالات را از اینجا دریافت نمایند.