تغییر زمان هفته علمی تمدن نوین اسلامی

به اطلاع مخاطبین عزیز می رساند زمان برگزاری هفته علمی تمدن نوین اسلامی به اردیبهشت 1399 تغییر می یابد.