مهلت ارسال مقالات تا پایان آبان ماه تمدید شد

asarj

جلسه شورای سیاست گذاری هفته علمی تمدن نوین اسلامی برگزار گردید و با توجه به قطعیت برگزاری هفته علمی در هفته اول دی ماه 1394، مهلت ارسال مقالات تاپایان آبان ماه تمدید شد. علاقه مندان می توانند از طریق ایمیل دبیرخانه نسبت به ارسال مقالات علمی – پژوهشی خود اقدام نمایند.