مهلت ارسال مقالات نخستین هفته تمدن نوین اسلامی تا پایان مهرماه تمدید شد.

baner1

به گزارش روابط عمومی هفته تمدن، دومین جلسه شورای علمی هفته تمدن نوین اسلامی در سال جدید برگزار گردید.در این جلسه آقایان حجج اسلام دکتر سقای بی ریا،دکتر ابوطالبی، دکتر حیدرزاده، دکتر رجب زاده و آقایان دکتر حاکم قاسمی، عصاریان نژاد و فرزاد جهان بین حضور داشتند.در این نشست مقرر گردید مهلت نهایی ارائه مقالات تا پایان مهرماه تمدید گردد. همچنین در خصوص پیش نشستهای علمی هفته تمدن اسلامی بحث و بررسی شد که جدول نهایی آن متعاقبا ارائه خواهد شد.روسای محترم کمیسیونها که به نمایندگی از نهادهای علمی متبوع خود در ساختار هفته علمی حضور دارند متعهد گردیدند یک شماره از فصلنامه های علمی پژوهشی مرتبط را به مقالات هفته تمدن اسلامی اختصاص دهند. فصلنامه هایی که تا کنون قطعی شده است عبارتند از: فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی(دانشگاه معارف اسلامی)، فصلنامه علمی پژوهشی معرفت فرهنگی و اجتماعی(موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره))، فصلنامه علمی پژوهشی دانش راهبردی(دانشگاه عالی دفاع ملی).اطلاعات تکمیلی تر متعاقبا اعلام می گردد.