نشست “شناخت متقابل و آینده تعامل بین تمدن ها” برگزار میشود.

Untitled-s1نشست تخصصی آینده پژوهی با عنوان شناخت متقابل و آینده تعامل بین تمدن ها “ به عنوان سومین پیش نشست همایش آینده نگاری تمدن نوین اسلامی در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در روز دوشنبه 23/9/1394ساعت 10-12 برگزار می شود دکتر ذکراله محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در این نشست به ارائه بحث می پردازد. درسالن کنفرانس تالار اجتماعات مرکزی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) برگزار می شود.

اولین پیش نشست تخصصی هفته علمی تمدن نوین اسلامی و همایش آینده نگاری تمدن نوین اسلامی روز 9/آذر/1394 با عنوان آینده نگری، فرهنگ و تمدن اسلامی با سخنرانی دکتر عبدالرحیم گواهی در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) برگزار شد. همایش آینده نگاری تمدن نوین اسلامی قرار است روز 30 آذر 1394 و همزمان با آغاز نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) برگزار گردد. پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) به عنوان یکی از نهادهای علمی برگزار کننده هفته علمی تمدن نوین اسلامی و مسئول کمسیون آینده پژوهی و آینده نگاری تمدن نوین اسلامی این همایش را برگزار می کند.

نشست تعامل