ریز برنامه های نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی به تفکیک زمان و مکان

tamadone_program

محل برگزاری

زمان برگزاری

ساعت شروع

شــــــــــــــــرح

ردیف

قم| مسجد مقدس جمکران، ساختمان امام خمینی(ره)، سالن اجتماعات

30 آذرماه 1394

8.30 صبح

مراسم افتتاحیه

1

قزوین | سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

30 آذرماه 1394

8.30 صبح

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
(کمیسیون آینده پژوهی تمدن نوین اسلامی)

2

تهران| سالن اجتماعات دانشگاه

30 آذرماه 1394

8 صبح

دانشگاه عالی دفاع ملی (کمیسیون سیر تکوین تمدن نوین اسلامی)

3

تهران| سالن جلسات سازمان مرکزی دانشگاه شاهد

1 دی‌ماه 1394

10 صبح

دانشگاه شاهد

4

مشهد | سالن همایش‌های بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی

1 دی‌ماه 1394

8 صبح

بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی
(کمیسیون مطالعات تمدنی و تمدن‌شناسی)

5

تهران| سالن جلسات دانشگاه شهید بهشتی

1 دی‌ماه 1394

8 صبح

پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی
(کمیسیون چیستی و ماهیت تمدن نوین اسلامی)

6

تهران | سالن جلسات سازمان مرکزی

2 دی‌ماه 1394

8.30 صبح

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
(کمیسیون مبانی نظری تمدن نوین اسلامی)

7

قم | سالن جلسات

5 دی‌ماه 1394

8 صبح

موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)
(کمیسیون ظرفیت‌های موجود برای تمدن‌سازی نوین اسلامی)

8

تهران| سالن جلسات معاونت پژوهش خبرگزاری

6 دی‌ماه 1394

3بعدازظهر

خبرگزاری فارس

9

شیراز | سالن اجتماعات

7 دی‌ماه 1394

2بعدازظهر

دانشگاه شیراز

10

تهران|  سالن اجتماعات دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

7 دی‌ماه 1394

8.30 صبح

مراسم اختتامیه

11