نشست تخصصی آینده پژوهی با عنوان شناخت متقابل و آینده تعامل بین تمدن ها برگزار شد

photo_2015-12-20_10-45-55

نشست تخصصی آینده پژوهی با عنوان شناخت متقابل و آینده تعامل بین تمدن ها روز دوشنبه 23 آذر در پژوهشکده آینده پژوهی برگزار شد. نشست تخصصی آینده پژوهی با عنوان شناخت متقابل و آینده تعامل بین تمدن ها از سلسله پیش نشست های همایش آینده نگاری تمدن نوین اسلامی می باشد.  دکتر حاکم قاسمی رئیس پزوهشکده آینده پژوهی درباره برگزاری نشست های  تخصصی گفت:  این نشست ها با هدف فراهم کردن زمینه طرح مباحث علمی درباره ی تمدن سازی جهت شکل گیری تمدن نوین اسلامی است.

وی افزود: با طرح این مباحث ضمن آنکه مشارکت علمی در فرایند تمدن سازی تحقق می یابد از تروج و گسترش مرزهای دانش آینده پژوهی نیز پشتیبانی و حمایت می شود. دکتر قاسمی با اشاره به برنامه پژوهشکده آینده پژوهی جهت برگزاری همایش آینده نگاری تمدن نوین اسلامی  در تاریخ 30 آذر ماه هفته تمدن نوین اسلامی برگزار می شود گفت: از آنجا که ارائه همه نظرات و مقالات در روز همایش مقدور نیست یا برگزاری پیش نشستها تلاش شده است. تا امکان مشارکت صاحبنظران و اساتید بیشتری در طرح مباحث مربوط به تمدن نوین اسلامی فراهم شود.

بعد از سخنان دکتر قاسمی رئیس پژوهشکده آینده پژوهی دکتر ذکر اله محمدی دانشیار گروه تاریخ دانشگا بین المللی به ارائه سخنرانی خود درباره شناخت متقابل و آینده تعامل بین تمدن پرداختند . دکتر محمدی با اشاره به الگو و نمونه های تاریخی گفت :در هر مقطعی شناخت درست دقیقی بین تمدن ها از جمله تمدن غرب و تمدن اسلام حاصل شد روابط و تعامل سازنده ای بروز پیدا کرده است اما هرگاه شناخت درست و غیر دقیق مبنای رابطه قرار گرفته روابط به سوی بدبینی تقابل رویارویی پیش رفته است.دکتر محمدی بحث تعامل را مطرح کردند که منظور از از آن تعامل و روابط دو طرفه است که بین دو نفر و با دو تمدن وجود دارد. وقتی تمدنی را به رسمیت نشناسیم و موجودیت آن را به رسمیت نشناسیم در نتیجه شناخت حاصل نمی شود.

دکتر محمدی بیان داشت: عزم و اراده اگر وجود نداشته باشد شناختی حاصل نخواهد شد اگر جامعه و تمدن نخواهد اراده نکند که جامعه و تمدن را بشناسد هیچگاه برای شناخت اقدام نمی کند.

وی افزود: دو الگو وجود دارد که براساس آن می توان شناخت و تعامل بین تمدن ها را توضیح داد یک مقطع قرون وسطی می باشد که ما در تمدن اسلامی یک تصویری از آن در ذهن خود می سازیم و با این تصویر غرب را می شناسیم و با غرب ارتباط برقرار می کنیم و غربیها نیز هم تصویری از جهان اسلام دارند در ذهن خود می ساند و با جهان اسلام ارتباط برقرار می کنند.

دکتر محمدی ادامه  داد:در دوره معاصر هم غربی ها از شرق به ویژه ایران تصورات غیر واقعی ایجاد می کند. همین تصاویری که ملت نسبت به هم پیدا می کنند این تصورات بر روابط و تعامل بین تمدن ها اثر منفی دارد. در مقابل برخی هم سعی می کنند تصویر درست ودقیق تری از اسلام و ایران به غربی ها ارائه دهند. اما باتوجه به اینکه ذهنیت ها از قبل شکل گرفته این تلاش ها چندان تاثیری نمی گذارد.

وی هم چنین افزود:  برای فراهم کردن شرایط تعامل لازم است که این تصویر هااصلاح شود. و راهکارها متعدد است؛ حضور وارتباط فیزیکی و مشاهده عمیق و دقیق برای اصلاح تصویر های غلط و نادرست بسیار موثر است. مطالعه و تحقیق علمی ، بکارگیری روش های و متد های علمی و مستند کردن مطالعات و شناخت ها ، دوری از تعصب ها و جانبداری ها، پرهیز از خود برتر بینی ، برای رفع تصویر های نادرست و اشتباه بسیار موثر است. می تواند به کسب یه شناخت درست کمک کند شناخت واقعی می تواند به تعامل منتهی شود در صورتی است که شرایطی که موجب شناخت غلط و شکل گیری تصویر های نادرست می شود را از بین ببریم. شناخت غیرواقعی و قضاوت عجولانه و سطحی موجب از بین رفتن تعامل و درنتیجه رویارویی ی شود.

در پایان دکتر محمدی اظهار داشت که اگر بناست با تمدنی تعامل داشته باشیم باید از تجربیات و الگوهای تاریخی استفاده کنیم. در مقاطعی که تصوری درست شکل گرفته باشد موجب همکاری تمدن ها شده و در مقلطعی از تاریخ که تصویر نادرست متقابل شکل گرفته موجب تقابل و رویارویی شده است. اگر امروزه می خواهیم با غرب تعامل داشته باشیم باید غرب شناسی دقیق و طولانی مدت داشته باشیم.

photo_2015-12-20_10-46-04