دانشگاه علامه طباطبایی(ره) به جمع برگزار کنندگان هفته تمدن اسلامی پیوست

در پی نامه مدیر هفته علمی تمدن نوین اسلامی به معاونین پژوهشی دانشگاه ها، دانشگاه علامه طباطبایی ضمن معرفی آقای دکتر حسین کلباسی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه به عنوان نماینده آن دانشگاه، به جمع برگزار کنندگان پیوست.